dorota.margol@notariusze.lodz.pl 

O Kancelarii


Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym dokonującym czynności notarialnych. Do katalogu czynności notarialnych należy:

- sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń (w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej),
- doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków,
- przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
- sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów..

Opłaty

Za dokonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie obliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o podatek VAT wg stawki 23%. W zależności od okoliczności notariusz ma obowiązek pobrać podatki (od czynności cywilnoprawnych, podatek od darowizn), a następnie przekazać pobrane podatki do właściwego urzędu skarbowego.

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Dorota Margol
09-500 Gostynin;
ul. 3-go Maja 48
tel.: 501 110 085
email: dorota.margol@notariusze.lodz.pl